За фирмата

 

 
 
 
 
  Бизнес Софтуер Консулт АД
   е създадена през 2000 г., наследявайки 12 годишната практика на СД "ТЕМА - Дилчев и Витанов" в разработката и поддържане на софтуерни продукти в областта на труда, работната заплата, личния състав и свързаната с тях консултантска помощ. Екипът ни е от над 20 добре подготвени специалисти - консултанти. Дългогодишни наши клиенти са над 500 частни и държавни фирми, работещи във всички области на икономиката. На тях ние гарантираме коректност, навременно и качествено обслужване във всички области, свързани с труда, работната заплата и личният състав. В последните пет години една от приоритетните дейности на фирмата е изнесената обработка на работни заплати. Дългогодишният опит и практика на специалистите ни в тази област гарантира навременното и качествено обслужване. Поддържаме официални контакти с всички държавни институции, свързани с тези дейности - НАП, НОИ, НЗОК, НСИ, ГИТ и Министерство на Финансите, а това, че сме и разработчици на софтуера, ни прави изцяло независими в програмно-техническо отношение от други фирми.

  Нашите офиси:

   Централен офис
   гр.София, бул. "Дондуков" №82А, ет.6, ап.10; тел.: 02/ 944 60 97; e-mail: office@bsconsult.bg
   Офис Овча купел
   гр.София, жк. Овча Купел 1, бл.601, вх.Д, тел./факс: 02/ 955 97 99; 955 97 92; лице за контакти: Юри Витанов; e-mail: office@bsconsult.bg
   Офис Враца
   гр.Враца, ул. "Иванка Ботева" №22, ет.2, офиси 12 и 13; тел. 092/ 66-03-87; лице за контакти: Мирослав Ангелов; e-mail: officev@bsconsult.bg
   Офис Стара Загора
   гр.Стара Загора, ул. "Братя Жекови" №57; тел. 042/ 4 01 15; лице за контакти: Румян Крумов; e-mail: officesz@bsconsult.bg

  Защита на данните:


   Бизнес Софтуер Консулт АД спазва приложимите законови изисквания по отношение на личните данни на физическите лица. Нашата Декларация за поверителност описва политиките и практиките на нашата фирма по отношение на събираните лични данни. С Декларацията ни за поверителност може да се запознаете тук.

  Европейски проекти:

   Бизнес Софтуер Консулт АД изпълнява проект №BG16RFOP002-1.005-0058-C01, наименование: „Разработване на иновативен производствен процес в БСК АД в областта на аутсорсинг услугите по изнесена обработка на възнаграждения и администриране на персонала“ по процедура: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 596 500.00 лв., от които 376 837.30 лв. европейско и 66 500.70 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 74.32% - 443 338.00 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 23 месеца, от 20.07.2018 г. до 20.06.2020 г.
   Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на БСК АД, чрез разработване на иновативен производствен процес в областта на аутсорсинг услугите по изнесена обработка на възнаграждения и администриране на персонала. В резултат на изпълнение на проекта се очаква фирмата да получи значително пазарно предимство и да увеличи възможностите си за обслужване на чуждестранни клиенти, както и да навлезе трайно на нови пазари в ЕС.
   31.08.2018 г.: БСК АД обявява следните тръжни процедури:
   Доставка на специализиран софтуер, необходим за разработването на процесова иновация, с крайна дата на кандидатстване 10.09.2018 г. Тръжни документи по процедурата - тук.
   Доставка на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на процесова иновация, с крайна дата на кандидатстване 10.09.2018 г. Тръжни документи по процедурата - тук.

 
 
 
Copyright © 2002-2005 Бизнес Софтуер Консулт АД    Условия за ползване