Разкрити банкови сметки за 

фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"

 
РУСО
Сметка №
БИН
Банка
Банков код
 
1 Благоевград  3004018600 7305020003 СИБ 88878376 начало
2 Бургас 3085442101 7305020003 ХЕБРОС 80075273 начало
3 Варна  3000048000 7305020003
ЕСПРЕСБАНК
40080610 начало
4 В.Търново 3041247601  7305020003
ХЕБРОС
80075273 начало
5 Видин 3043572703 7305020003
ПИБ
15075849 начало
6 Враца 3049033000 7305020003
ОББ
20080023 начало
7 Габрово 3049751100 7305020003
ОББ
20080023 начало
8 Кърджали 3006718705 7305020003 СИБ 88878975 начало
9 Кюстендил 3049024902 7305020003
ОББ
20080023 начало
10 Ловеч 3000171009  7305020003
ДСК
30010017 начало
11 Монтана 3049025508 7305020003
ОББ
20080023 начало
12 Пазарджик 3048864204 7305020003
ОББ
20080023 начало
13 Перник 3049037200  7305020003
ОББ
20080023 начало
14 Плевен 3018559003  7305020003 СИБ 88878890 начало
15 Пловдив 3003570609 7305020003 СИБ 88878360 начало
16 Разград 3090017600 7305020003
ЕКСПРЕСБАНК
40083214 начало
17 Русе 3049040204 7305020003
ОББ
20080023 начало
18 Силистра 3083853607 7305020003
ХЕБРОС
80075273 начало
19 Сливен 3001837804 7305020003 "ДЗИ БАНК" АД 32075017 начало
20 Смолян 3000141703 7305020003
ЕКСПРЕСБАНК
40084017 начало
21 София-град 3000008007 7305020003 СИБ 88898882 начало
22 София-окръг 3000012706 7305020003 "ДЗИ БАНК" АД 32080304 начало
23 Стара Загора 3011002206  7305020003
"ДЗИ БАНК" АД
32071160 начало
24 Добрич 3014890008 7305020003 СИБ 88878779 начало
25 Търговище 3049024008 7305020003
ОББ
20080023 начало
26 Хасково 3037604606 7305020003 СИБ 88871010 начало
27 Шумен 3049023001 7305020003
ОББ
20080023 начало
28 Ямбол 3044521402 7305020003 ХЕБРОС 80075273 начало