Връзки

към официалните сайтове на някои държавни институции:

 
 
 
 
Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
Национална здравноосигурителна каса
Министерство на финансите
Главна данъчна дирекция
Правителство на Република България
Народно събрание
Сметна палата
Президент
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и горите
Министерство на икономиката
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерството на културата
Българска народна банка
Българска телекомуникационна компания
Български държавни железници
Български пощи
Агенция за икономически анализи и прогнози
Агенция за малки и средни предприятия
Агенция за приватизация
Държавна агенция за осигурителен надзор
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Държавна комисия по ценните книжа
Направление "Пътна Полиция - КАТ" при СДВР
Национален център по здравна информация
Национална електрическа компания
Национална служба по заетостта
Патентно ведомство
Изпълнителна аценция "Главна инспекция по труда"

 
 
Copyright © 2002-2005 Бизнес Софтуер Консулт АД    Условия за ползване