НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване
2003 год.

Наименование Параграф Процент
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд 080120 12
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд 080121 7
Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  080123 2
Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2002г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 080124 2
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 280207 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд 280208 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд 280210 -
Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд 280212 -
Наказателни лихви  по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд 280213 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления   за универсален пенсионен фонд 280211  
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица. 080122 -
 
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 240800 -
Преводи от АДВ от събрани суми  по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 280299 -
Преводи от АДВ от събрани суми  по ревизионни актове за начет за универсален  пенсионен фонд 280297 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните фондове 280298 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните фондове 280296 -
   

обратно към справочната информация