НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
 

 

Учителски пенсионен фонд
2003 год.

Наименование Параграф Процент
ПРИХОДИ
Осигурителни вноски от осигурители за учители 081008 4.3
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 280203 -
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 280204 -
Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 280214 -
Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица. 080118 -
     
Приходи от други лихви 241900 -
Приходи от лихви по текущи банкови сметки
240800 -
Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет 280299 -
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ 280298 -
   

обратно към справочната информация