Партньори

 

 
 
 
  Традиционни наши партньори са софтуерните фирми, чиито продукти разпространяваме и поддържаме.

  разработчик на фамилиите софтуерни продукти РЕФЛЕКС и ГЛОБАЛ
  разработчик на фамилиите софтуерни продукти KOНTO и БИЗНЕС ПРОЦЕСОР
  разработчик на софтуерните продукти от фамилия АЖУР
  разработчик на нормативната справочна система АПИС
  разработчик на софтуерните продукти от фамилия БИЗНЕС НАВИГАТОР
  разработчик на нормативните справочни системи СИЕЛА и НОРМА

Дългогодишните наши партньори са и IT-фирмите, съвместно с които обслужваме клиентите си в страната:

ET "Дабъл Д" - гр. Велико Търново, бул. "Хр. Ботев" 2, стая 222; тел.: (062) 3-03-46, (088) 85-63-68, (048) 85-96-20; e-mail: double_d@bsconsult.bg; представители: Дамян Петров, Донка Петрова

Петър Иванов - гр. Русе, ул."Църковна независимост" 3, Бизнес център, ет.5, офис 20; тел.: (082) 83-01-44, (088) 861-02-42; e-mail: aso@bsconsult.bg

Веселина Караиванова - гр. Пловдив, ул. "Иван Радославов" 13; тел.: (088) 855 79 36; e-mail: veselinak@bsconsult.bg

Георги Пеев - Слънчев бряг; (088) 860 89 91; e-mail: jorop@bsconsult.bg

 
 
Copyright © 2002-2005 Бизнес Софтуер Консулт АД    Условия за ползване