Разкрити банкови сметки за Учителски пенсионен фонд

 
РУСО
Сметка №
БИН
Банка
Банков код
 
1 Благоевград 3004018024 7445020006 СИБ 88878376 начало
2 Бургас 3010022424 7445000000 ХЕБРОС 80075273 начало
3 Варна 3000048020 7445000000
ЕСПРЕСБАНК
40080610 начало
4 В.Търново 3000112222 7445010008
ХЕБРОС
80075273 начало
5 Видин 3000019228 7445510003
ПИБ
15075849 начало
6 Враца 3010021325 7445030004
ОББ
20081212 начало
7 Габрово 3010012616 7445020006
ОББ
20081419 начало
8 Кърджали 3006071619 7445011236 СИБ 88878975 начало
9 Кюстендил 3010219814 7445030004
ОББ
20072701 начало
10 Ловеч 3010023014 7445020006
ДСК
30010017 начало
11 Монтана 3010018419 7445030004
ОББ
20082211 начало
12 Пазарджик 3010012621 7445020006
ОББ
20082418 начало
13 Перник 3010013227 7445010008
ОББ
20082614 начало
14 Плевен 3018100020 7445010008 СИБ 88878890 начало
15 Пловдив 3002026329 7445020006 СИБ 88878360 начало
16 Разград 3000017626 7445010008
ЕКСПРЕСБАНК
40083214 начало
17 Русе 3010040027 7445010008
ОББ
20083417 начало
18 Силистра 3000014714 7445030004
ХЕБРОС
80075273 начало
19 Сливен 3012020020 7445020006
БИОХИМ
66076788 начало
20 Смолян 3000141724 7445510003
ЕКСПРЕСБАНК
40084017 начало
21 София-град 3000008820 7445510003 СИБ 88898882 начало
22 София-окръг 3025009720 7445000000
БИОХИМ
66084415 начало
23 Стара Загора 3011002021 7445510003
"ДЗИ БАНК" АД
32071160 начало
24 Добрич 3014444412 7445000000 СИБ 88878779 начало
25 Търговище 3010011522 7445010008
ОББ
20085012 начало
26 Хасково 3037004617 7445000000 СИБ 88871010 начало
27 Шумен 3010027025 7445020006
ОББ
20085415 начало
28 Ямбол 3000314028 7445020006 ХЕБРОС 80075273 начало