Вид и основание Размер Документиране Условия
 
I. В страната
1. При пътуване с обществен транспорт (самолет, влак, автобус, кораб и др.) - чл. 12, ал. 1 и чл. 32, б. "б" от НКС действително платеното представен билет или друг документ посочване на превозното средство в ЗК
2. За обществен транспорт в чертите на населеното място - чл. 11, ал. 1 и чл. 32, б. "б" от НКС действително платеното представени билети или други документи общественият транспорт не включва таксиметров превоз
3. При пътуване с лично превозно средство (автомобил) - чл. 13, ал. 1 и 2 от НКС равностойност на изразходваното гориво по разходни норми, или по норми на производител пътен лист за извършения пробег и документ за закупено гориво посочване вида и марката на МПС, вида и цената на горивото, маршрута и разстоянието в км
 
II. В чужбина
1. С общ. транспорт (самолет, влак, автобус, кораб и др.) - чл. 36 и чл. 37, ал. 1 и 2 от НСКСЧ действително платеното представен билет или друг документ посочване на превозното средство в ЗК
2. Със служебен автомобил - чл. 37, ал. 4 от НСКСЧ равностойност на изразходваното гориво по разходните норми пътен лист за пробега и документи за закупено гориво посочване марката и рег. № на автомобила и маршрута в ЗК
3. С личен автомобил - чл. 37, ал. 3 от НСКСЧ 50 % от стойността на самолетен билет справка за цената на самолетен билет разрешение в ЗК
4. За вътрешен междуселищен транспорт в чужбина - чл. 41 от НСКСЧ действително платеното представени билети посочване в ЗК на селищата
5. За градски транспорт в мястото на командировката - чл. 42 от НСКСЧ - - включен е в дневните пари

обратно към справочната информация