Дирекция “Бюджет и държавно съкровище”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2101
Дирекция “Финанси на общините”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2250
Дирекция “Държавни и гарантирани от държавата дългове”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2452
Главно управление “Държавен финансов контрол”
1000 София, ул. “Леге” 2 981 50 42
Дирекция “Външни финанси”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2401
Дирекция “Държавни предприятия и конкуренция”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2530
Агенция “Митници”
1000 София, ул. “Аксаков” 1 9859 4001
Дирекция “Финансиране на държавни органи, програми и осигурителни фондове”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2201
Дирекция “Структурна реформа и финансово оздравяване на държавните предприятия”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2571
Дирекция “Държавно юрисконсултство”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2301
Дирекция “Финанси и дейности по отбраната и сигурността”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2500
Дирекция “Бюро за финансово разузнаване”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2801
Дирекция “Информационни и управленски технологии”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2036
Дирекция “Публични инвестиции”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2240
Дирекция “Капитално строителство”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2700
Главна дирекция за контрол върху хазарта
1000 София, ул. “Ив. Вазов” 16 980 50 23
Дирекция “Данъчна политика”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2850
Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2101
Дирекция “Административно-техническо и правно обслужване”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2610
Дирекция “Национален фонд”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 98591
Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне”
1040 София, ул. “Г. С. Раковски” 102 9859 2420
Агенция за държавни вземания
София, ул. “Славянска” 4, отдел “Връзки с обществеността” 9859 2023

обратно към справочната информация