Президентство 983 839
Министерски съвет 981 33 75
Министерство на външните работи централа: 71 431
  тел.: 73 79 97
  факс: 70 30 41
Управление “Консулско” 946 1219, 946 1220
Министерство на вътрешните работи централа: 987 75 11
  тел.: 988 01 31
  факс: 987 79 67, 982 40 47
Министерство на здравеопазването централа: 981 01 11
  тел./факс: 981 18 30
Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа централа: 985 111
  тел.: 985 111 25, 980 99 27
  факс: 980 62 56
Министерство на културата централа: 989 48 38
  тел.: 980 53 84
  факс: 981 14 03, 981 81 45
Министерство на образованието и науката централа: 987 49 51
  тел.: 988 26 93
  факс: 988 26 93
Министерство на околната среда и водите централа: 940 60 00
  тел.: 981 13 85
  факс: 988 59 13
Министерство на отбраната централа: 54 60 01
  тел.: 987 95 62, 862 23 58, 862 34 93
  факс: 87 32 28
  тел.: 988 58 85, 515 623 58
Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция централа: 91 408
  тел./факс: 981 91 57, 985 603 274
Министерство на промишлеността централа: 98 42
  тел.: 988 55 32
  факс: 980 26 90, 987 58 56
Министерство на регионалното развитие и благоустройството централа: 940 59
  тел.: 988 29 54
  факс: 987 58 56
Министерство на транспорта централа: 44 39 51
  тел.: 988 53 29, 932 43 09
  факс: 988 53 29
Министерство на труда и социалната политика централа: 981 17 17
  тел.: 98 560 2408
  факс: 986 13 18
Министерство на търговията и туризма централа: 981 50 41
  тел.: 987 06 96
  факс: 981 50 39, 981 99 70
Министерство на финансите централа: 985 91
  тел.: 98 591/2020, 2021, 2022
  факс: 87 05 81
Комитет по енергетика централа: 86 199
  тел./факс: 87 84 25
Комитет по пощи и далекосъобщения централа: 94 92, 981 44 13
  тел.: 949 23 09, 949 23 12
  факс: 80 22 80
Комитет по стандартизация и метрология централа: 989 84 88
  тел.: 980 92 89, в. 324
  факс: 986 22 03
Комисия по ценните книжа и фондовите борси централа: 981 16 55
  тел.: 980 58 59, 980 26 47
Агенция за приватизация централа: 980 50 54
  тел.: 980 42 50, 987 99 80, 981 98 27
  факс/секретар: 980 98 27, 981 62 01
Център за масова приватизация централа: 985 55 10
  тел.: 98 555 102, 981 65 52
Агенция за чуждестранни инвестиции централа: 980 09 18
  тел.: 980 09 18, 980 06 12, 980 03 26
  факс: 980 13 20
Главна прокуратура тел.: 921 988
Висш съдебен съвет тел.: 981 79 74
  980 92 18
Върховен касационен съд централа: 515 72 09
Върховен административен съд тел.: 940 41 11
Съвет по законодателство тел.: 980 92 26
  980 92 16
Централен регистър на особените залози тел.: 987 28 72
  986 23 27
Нотариална камара тел.: 980 99 32
  986 77 35
Главно управление на архивите 940 01 99
Българска стопанска камара 980 99 16
Българска търговско-промишлена палата 987 74 79
Дирекция за застрахователен надзор 980 49 11
Национален статистически институт 9857 2727

обратно към справочната информация