Категория осигурени лица % ОВ за фонд "Пенсии" % ОВ за фонд "Общо заболяване и майчинство" % ОВ за фонд "Труд. злоп. и проф. болест" % ОВ за ДЗПО % ОВ за УПФ % ОВ за фонд ПКБ % ОВ за фонд "Пенсии" в/у соц. разходи % ОВ за НЗОК
  раб. служ. раб. служ.       раб. служ.   раб. служ.
Наети на работа за повече от 5 дни (40 часа) през календ. месец:                        
- III категория труд 23.2 5.8 2.4 0.6 0.7 - - 3.2 0.8 23.2 4.8 1.2
- II категория труд 26.2 5.8 2.4 0.6 0.7 7.0 - 3.2 0.8 23.2 4.8 1.2
- I категория труд 26.2 5.8 2.4 0.6 0.7 12.0 - 3.2 0.8 23.2 4.8 1.2
Учители 23.2 5.8 2.4 0.6 0.7 - 4.3 3.2 0.8 23.2 4.8 1.2
Държавни служители 29.0 - 3.0 - 0.7 - - 4.0 - 29.0 6.0 -
Кадрови военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавни служители-офицери, сержанти и гражд. лица по ЗМВР и пар.19 на ЗИН и др. 32.0 - 3.0 - 0.7 - - 4.0 - 29.0 6.0 -
Изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества 23.2 5.8 2.4 0.6 0.7 - - 3.2 или 0.0 0.8 или 0.0 23.2 - 6.0
Еднолични търговци, съдружници в ТД, регистрираните като упражняващи свободна и занаятчийска дейност - 29.0 - 3.0 /по избор/ - - - - - - - 6.0
Наети при един или повече работодатели до 5 раб.дни (40 часа) през календ. месец и са получили възнаграждение по- малко от 1 МРЗ - - - - 0.7 - - - - - 4.8 1.2
Полагащи труд без тр. правоотношение с възнаграждение равно или над 1 МРЗ, след нам. на НПР 23.2 5.8 - - - - - - - - - 6.0
Полагащи труд без тр. правоотношение с възнаграждение по-малко от 1 МРЗ, след нам. на НПР - - - - - - - - - - - 6.0
Лица във временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на дете до 2 г. /наети/ 23.2 - - - - - - - - - 4.8 -
Лица във временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на дете до 2 г. /самоосигурени// - 23.2 - - - - - - - - - 6.0
Лица в неплатен отпуск и в отглеждане на дете от 2 до 3 години - - - - - - - - - - 6.0 -

обратно към справочната информация