ПЕРИОД
Размер на осигурителните вноски
 
общ %
за сметка на раб.
за сметка на служ.
01.01.1990-28.02.1991 г.
0.5
0.5
-
01.03.1991- 30.06.1991г.
3.75
3.75
-
01.07.1991- 31.12.1991 г.
5.0
5.0
-
01.01.1992- 25.11.1993 г.
7.0
7.0
-
26.11.1993- 29.02.1996 г.
7.0
7.0
-
01.03.1996- 19.10.1997 г.
5.0
5.0
-
20.10.1997- 31.12.1997 г.
5.0
5.0
-
01.01.1998- 30.06.1998 г.

5.0

2.0 *

4.0

2.0 *

1.0

-

01.07.1998- 30.06.1999 г.

4.5

1.8*

3.6

1.8*

0.9

-

01.07.1999- 31.12.1999 г.

4.0

1.75*

3.5

1.75*

0.5

-

01.01.2000-
31.12.2001г.

4.0

1.6*

3.2

1.6*

0.8

-

* посочения процент се отнася за инвалиди

обратно към справочната информация