ПЕРИОД РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
  общ % за см-ка на раб. за см-ка на служ.

01.01.1998 г. - 30.06.1999г.

 

- III кат. труд

39.0

37.0

2.0

- II кат. труд 49.0 47.0 2.0
- I кат. труд 54.0 52.0 2.0
- осигурени само за труд. злополука 10.0 10.0 -
- самоосигуряващи се за всички случаи без труд. злополука и проф. болест 32.0 - 32.0
- самоосигуряващи се само за пенсия 22.0 - 22.0
- за периода на вр. нетрудоспособност или брем. и раждане 22.0 22.0 -
01.07.1999 г.- 31.12.1999г.  

- III кат. труд

35.7

34.7

1.0

- II кат. труд 45.7 44.7 1.0
- I кат. труд 50.7 49.7 1.0
- осигурени само за труд. злополука 10.0 10.0 -
- самоосигуряващи се за всички случаи без труд. злополука и проф. болест 32.0 - 32.0
- самоосигуряващи се само за пенсия 22.0 - 22.0
- за периода на вр. нетрудоспособност или брем. и раждане 22.0 22.0 -

ПЕРИОД РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
  общ % % ОВ за фонд "Пенсии" % ОВ за фонд "Общо заболяване и майчинство" % ОВ за фонд "Трудова злоп. и проф. болест" % ОВ за фонд ДЗПО
за см-ка на раб. за см-ка на служ. за см-ка на раб. за см-ка на служ. за см-ка на раб. за см-ка на раб.
01.01.2000 г. - 31.12.2000г.  

- III кат. труд

35.7

25.6

6.4

2.4

0.6

0.7

-

- II кат. труд 45.7 28.6 6.4 2.4 0.6 0.7 7.0
- I кат. труд 50.7 28.6 6.4 2.4 0.6 0.7 12.0
- осигурени само за труд. злополука 0.7 - - - - 0.7 -
- самоосигуряващи се за всички случаи без труд. злополука и проф. болест 35.0 - 32.0 - 3.0 - -
- самоосигуряващи се само за пенсия 32.0 - 32.0 - - - -
- за периода на вр. нетрудоспособност или брем. и раждане 25.6 25.6 - - - - -
от 01.01.2001 г.  

- III кат. труд

32.7

23.2

5.8

2.4

0.6

0.7

-

- II кат. труд 42.7 26.2 5.8 2.4 0.6 0.7 7.0
- I кат. труд 47.7 26.2 5.8 2.4 0.6 0.7 12.0
- осигурени само за труд. злополука 0.7 - - - - 0.7 -
- самоосигуряващи се за всички случаи без труд. злополука и проф. болест 32.0 - 29.0 - 3.0 - -
- самоосигуряващи се само за пенсия 29.0 - 29.0 - - - -
- за периода на вр. нетрудоспособност или брем. и раждане 23.2 23.2 - - - - -

обратно към справочната информация