Таблици за облагане на доходите на физическите лица
(валидни за 2003 година)
Годишно облагане
Годишна данъчна основа Данък
До 1320 лв. Необлагаеми
От 1320 лв. до 1800 лв. 15 на сто за горницата над 1320 лв.
От 1800 лв. до 3000 лв. 72 лв. плюс 22 на сто за горницата над 1800 лв.
От 3000 лв. до 7200 лв. 336 лв. плюс 26 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1428 лв. плюс 29 на сто за горницата над 7200 лв.
Месечно облагане
Месечна данъчна основа Данък
До 110 лв. Необлагаеми
От 110 лв. до 150 лв. 15 на сто за горницата над 110 лв.
От 150 лв. до 250 лв. 6 лв. плюс 22 на сто за горницата над 150 лв.
От 250 лв. до 600 лв. 28 лв. плюс 26 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв. 119 лв. плюс 29 на сто за горницата над 600 лв.

обратно към справочната информация