Таблици за облагане на доходите на физическите лица
(валидни за 2004 година)
Годишно облагане
Годишна данъчна основа Данък
До 1440 лв. Необлагаеми
От 1440 лв. до 1800 лв. 12 на сто за горницата над 1440 лв.
От 1800 лв. до 3000 лв. 43,20 лв. плюс 22 на сто за горницата над 1800 лв
От 3000 лв. до 7200 лв.
307,20 лв. плюс 26 на сто за горницата над 3000 лв.
Над 7200 лв. 1399,20 лв. плюс 29 на сто за горницата над 7200 лв.
Месечно облагане
Месечна данъчна основа Данък
До 120 лв. Необлагаеми
От 120 лв. до 150 лв.
12 на сто за горницата над 120 лв.
От 150 лв. до 250 лв. 3,60 лв. плюс 22 на сто за горницата над 150 лв.
От 250 лв. до 600 лв. 25,60 лв. плюс 26 на сто за горницата над 250 лв.
Над 600 лв.
116,60 лв. плюс 29 на сто за горницата над 600 лв.

обратно към справочната информация