Банкови сметки за набиране на здравноосигурителни вноски в РУСО

 
РУСО
Сметка №
БИН
Банка
Банков код
 
1 Благоевград 3004203001 7306000001 СИБ 88878376 начало
2 Бургас 3010022609 7306000001 ХЕБРОС 80075273 начало
3 Варна 3000248008 7306000001
ЕКСПРЕСБАНК
40080610 начало
4 В.Търново 3003411309 7306000001 ХЕБРОС 80075273 начало
5 Видин 3010395808 7306000001 ПИБ 15075849 начало
6 Враца 3014367002 7306000001
ОББ
20081212 начало
7 Габрово 3012105106 7306000001
ОББ
20081419 начало
8 Кърджали 3006071706 7306000001 СИБ 88878975 начало
9 Кюстендил 3010918909 7306000001
ОББ
20072701 начало
10 Ловеч 3013764601 7306000001
ДСК
30010017 начало
11 Монтана 3013042300 7306000001
ОББ
20082211 начало
12 Пазарджик 3014897208 7306000001
ОББ
20082418 начало
13 Перник 3010380304 7306000001
ОББ
20082614 начало
14 Плевен 3018100204 7306000001 СИБ 88878890 начало
15 Пловдив 3002693300 7306000001 СИБ 88878360 начало
16 Разград 3000017708 7306000001 ЕКСПРЕСБАНК 40083214 начало
17 Русе 3012431000 7306000001
ОББ
20083417 начало
18 Силистра 3001361805 7306000001 ХЕБРОС 80075273 начало
19 Сливен 3084703200 7306000001 БИОХИМ 66076788 начало
20 Смолян 3000857107 7306000001 ЕКСПРЕСБАНК 40084017 начало
21 София-град 3000009507 7306000001 СИБ 88898882 начало
22 София-окръг 3025009607 7306000001 БИОХИМ 66084415 начало
23 Стара Загора 3013287509 7306000001
"ДЗИ БАНК" АД
32071160 начало
24 Добрич 3014444500 7306000001 СИБ 88878779 начало
25 Търговище 3013073209 7306000001
ОББ
20085012 начало
26 Хасково 3037004704 7306000001 СИБ 88871010 начало
27 Шумен 3011408200 7306000001
ОББ
20085415 начало
28 Ямбол 3000975500 7306000001 ХЕБРОС 80075273 начало