Разкрити банкови сметки за задължителното обществено осигуряване в РУСО

 
РУСО
Сметка №
БИН
Банка
Банков код
 
1 Благоевград 3004018003 7305000007 СИБ 88878376 начало
      6305000005
 
   
2 Бургас 3010022403 7305000007 ХЕБРОС 80075273 начало
      6305000005
 
   
3 Варна 3000048000 7305000007 ЕКСПРЕСБАНК 40080610 начало
      6305000005
 
   
4 В. Търново 3000112201 7305000007 ХЕБРОС 80075273 начало
      6305000005
 
   
5 Видин 3000019104 7305000007 ПИБ 15075849 начало
      6305000005
 
   
6 Враца 3010021304 7305000007
ОББ
20081212 начало
      6305000005
 
   
7 Габрово 3010012600 7305000007
ОББ
20081419 начало
      6305000005
 
   
8 Кърджали 3006071603 7305000007 СИБ 88878975 начало
      6305000005
 
   
9 Кюстендил 3010219809 7305000007
ОББ
20072701 начало
      6305000005
 
   
10 Ловеч 3010023009 7305000007
ДСК
30010017 начало
      6305000005
 
   
11 Монтана 3010018403 7305000007
ОББ
20082211 начало
      6305000005
 
   
12 Пазарджик 3010012600 7305000007
ОББ
20082418 начало
      6305000005
 
   
13 Перник 3010013206 7305000007
ОББ
20082614 начало
      6305000005
 
   
14 Плевен 3018100009 7305000007 СИБ 88878890 начало
      6305000005
 
   
15 Пловдив 3002026308 7305000007 СИБ 88878360 начало
      6305000005
 
   
16 Разград 3000017605 7305000007 ЕКСПРЕСБАНК 40083214 начало
      6305000005
 
   
17 Русе 3010040006 7305000007
ОББ
20083417 начало
      6305000005
 
   
18 Силистра 3000014709 7305000007 ХЕБРОС 80075273 начало
      6305000005
 
   
19 Сливен 3012020009 7305000007 БИОХИМ 66076788 начало
      6305000005
 
   
20 Смолян 3000141703 7305000007 ЕКСПРЕСБАНК 40084017 начало
      6305000005
 
   
21 София-град 3000007000 7305000007 СИБ 88898882 начало
      6305000005
 
   
22 София-окръг 3025009700 7305000007 БИОХИМ 66084415 начало
      6305000005
 
   
23 Стара Загора 3011002000 7305000007
"ДЗИ БАНК" АД
32071160 начало
      6305000005
 
   
24 Добрич 3014444407 7305000007 СИБ 88878779 начало
      6305000005
 
   
25 Търговище 3010011501 7305000007
ОББ
20085012 начало
      6305000005
 
   
26 Хасково 3037004601 7305000007 СИБ 88871010 начало
      6305000005
 
   
27 Шумен 3010027004 7305000007
ОББ
20085415 начало
      6305000005
 
   
28 Ямбол 3000314007 7305000007 ХЕБРОС 80075273 начало
      6305000005
 
   

ЗАБЕЛЕЖКА:
- БИН 7305 служи за внасяне на осигурителни приходи по сметката на Държавното обществено осигуряване;
- БИН 6305 служи за инкасиране на суми за изплащане на парични обезщетения поради временна нетрудоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, месечни добавки за деца и други осигурителни плащания.